Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai? A. Một gen có nhiều alen nếu bị đột biến 10 lần thì sẽ tạo ra tối đa 10 alen mới. B. Đột biến điể

Question

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
A. Một gen có nhiều alen nếu bị đột biến 10 lần thì sẽ tạo ra tối đa 10 alen mới.
B. Đột biến điểm làm thay đổi chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm thay đổi tổng liên kết hidro của gen.
C. Đột biến làm tăng chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm tăng tổng số axit amin trong chuỗi polipeptit.
D. Đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen và không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi polipeptit thì sẽ là đột
biến trung tính

in progress 0
Ayla 4 phút 2021-09-15T22:23:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T22:24:43+00:00

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Một gen có nhiều alen nếu bị đột biến 10 lần thì sẽ tạo ra tối đa 10 alen mới.

  B. Đột biến điểm làm thay đổi chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm thay đổi tổng liên kết hidro của gen.

  C. Đột biến làm tăng chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm tăng tổng số axit amin trong chuỗi polipeptit.

  D. Đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen và không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi polipeptit thì sẽ là đột biến trung tính

   

  0
  2021-09-15T22:25:01+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  A đúng, khi gen đột biến 1 lần tạo ra 1 alen mới thì nếu đột biến 10 lần sẽ tạo 10 alen mới.

  B đúng. Đột biến điểm làm giảm/tăng chiều dài → Đây là đột biến mất/thêm 1 cặp nucleotit → Làm giảm/tăng số liên kết hidro.

  C sai. Đột biến làm tăng chiều dài gen có thể không làm thay đổi số axit amin, ví dụ đột biến xảy ra ở vùng không mã hóa,…

  D đúng. Đột biến không làm thay đổi kiểu hình của cá thể mang đột biến được gọi là đột biến trung tính.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )