Khi nói về hoocmon thực vật, phát biểu nào sau đây đúng? A. Có tính đặc hiệu đối với loài thực vật. B. Nồng độ thấp nhưng gây ra tác động sinh lý lớn

Question

Khi nói về hoocmon thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Có tính đặc hiệu đối với loài thực vật.
B. Nồng độ thấp nhưng gây ra tác động sinh lý lớn.
C. Tính chuyên hoá cao so với hoocmon động vật.
D. Được tạo ra ở đâu thì tác động ở đó.

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-11-03T12:00:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:02:09+00:00

  B. Nồng độ thấp nhưng gây ra tác động sinh lý lớn.

  Sinh học 11 bài 35 nhé.

  0
  2021-11-03T12:02:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   B là đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )