Khi nói về tảo, nhận định nào dưới đây là không chính xác ? * A.Sống chủ yếu nhờ việc hấp thụ chất hữu cơ từ môi trường ngoài. B.Hầu hết sống trong nư

Question

Khi nói về tảo, nhận định nào dưới đây là không chính xác ? *
A.Sống chủ yếu nhờ việc hấp thụ chất hữu cơ từ môi trường ngoài.
B.Hầu hết sống trong nước.
C.Luôn chứa diệp lục.
D.Có cơ thể đơn bào hoặc đa bào.
Vì sao nói tảo là thực vật bậc thấp? *
A.Vì chúng không có khả năng quang hợp.
B.Vì cơ thể chúng có cấu tạo đơn bào.
C.Vì cơ thể chúng chưa có rễ, thân, lá thật sự.
D.Vì chúng sống trong môi trường nước.
Rêu thường sống ở: *A.
A.môi trường nước.
B.nơi ẩm ướt.
C.nơi khô hạn.
D.môi trường không khí.
Rêu sau khi chết đi có thể được dùng làm: *
A.hồ dán.
B.thức ăn cho con người.
C.thuốc.
D.phân bón.
Trên cây rêu, cơ quan sinh sản nằm ở đâu ? *
A.Trên cây rêu, cơ quan sinh sản nằm ở đâu ?
B.Ngọn cây
C. Rễ cây
D.Dưới nách mỗi cành
Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu ? *
A.Mặt dưới của lá.
B.Mặt trên của lá.
C.Thân cây.
D. Rễ cây.
Cơ quan sinh sản của thông có tên gọi là gì ? *
1 điểm
Hoa.
Quả.
Túi bào tử.
Nón.
So với dương xỉ, cây Hạt trần có đặc điểm nào ưu việt ? *
1 điểm
Có rễ thật.
Sinh sản bằng hạt.
Thân có mạch dẫn.
Có hoa và quả.
Nón đực của cây thông có màu gì ? *
A.Màu đỏ
B.Màu vàng
C.Màu nâu
D.Màu xanh lục
Vảy ở nón cái của cây thông thực chất là: *
A.lá noãn.
B.noãn.
C.nhị.
D.túi phấn.
Em hãy tích vào các đáp án đúng trong các câu dẫn sau: *
A.Rêu là những thực vật sống ở cạn đầu tiên, có cấu tạo đơn giản
B.Rêu đã có rễ, thân, lá chính thức.
C.Rêu có thể phát triển được ở mọi loại môi trường.
D.Dương xỉ đã có các mạch dẫn làm chức năng vận chuyển.
D.Cơ quan sinh sản của thông là hoa, quả, hạt.
E.Thông chưa có hoa và quả.
F.Hạt thông nằm lộ trên các lá noãn hở.
G.Tảo dinh dưỡng tự dưỡng vì cấu tạo cơ thể có chất diệp lục.
H.Cơ quan sinh sản của thông là nón cái và nón đực.
I.Các cây Hạt trần ở nước ta đều không có giá trị thực tiễn.
Lưu ý câu 10 trọn 5 đáp án đúng
M.n giúp mình nha 6h mình nộp r

in progress 0
Rylee 35 phút 2021-10-12T01:49:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:50:49+00:00

  Đáp án: 1a

             2c

              3b

              4d

              5d

              6c

   

  0
  2021-10-12T01:51:17+00:00

  A

  C

  B

  D

  B

  A

  nón

   Sinh sản bằng hạt

  B

  A

  A.Rêu là những thực vật sống ở cạn đầu tiên, có cấu tạo đơn giản

  D.Dương xỉ đã có các mạch dẫn làm chức năng vận chuyển.

  D.Cơ quan sinh sản của thông là hoa, quả, hạt.

  F.Hạt thông nằm lộ trên các lá noãn hở.

  G.Tảo dinh dưỡng tự dưỡng vì cấu tạo cơ thể có chất diệp lục.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )