khi nước ở 1độ c nước tồn tại thể gì? giải thích

Question

khi nước ở 1độ c nước tồn tại thể gì?
giải thích

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-13T08:54:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:55:16+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Khi nước ở 1độ c nước tồn tại thể lỏng

   Vì khi dưới $0^oC$ thì nước mới chuyển thành thể rắn

  0
  2021-07-13T08:55:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   khi nước ở 1độ c nước tồn tại thể gì?

  => Ở thể lỏng

  Vì : đây là nhiệt độ chưa đủ để nó đông lại

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )