Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m / s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s , ô tô đạt vận t

Question

Khi ô tô đang chạy với vận tốc
10
m
/
s
trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau
20
s
, ô tô đạt vận tốc
14
m
/
s
. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau
40
s
kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-03T16:00:44+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:02:05+00:00

  Đáp án:

  a = 0,2m/s²

  v = 18m/s 

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc a của ô tô là:

  $a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{14 – 10}}{{20}} = 0,2m/{s^2}$

  Vận tốc v của ô tô sau 40s là:

  $v = {v_o} + at = 10 + 0,2.40 = 18m/s$ 

  0
  2021-09-03T16:02:10+00:00

  Đáp án: 18(m/s)

   

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc của xe ô tô là: 
  v = vo + at => 14 = 10 + a .20 => a= 0,2 (m/s^2) 
  Vận tốc của xe ô tô sau 40s là:
  v = vo + at = 10 + 0,2.40 = 18 (m/s)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )