Khi ô tô đang chạy với vận tốc 12m/s trên 1 đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng tốc cho xe chạy nhah dần đều. Sau 3s ô tô đạt vận tốc 15m/s. a) tín

Question

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 12m/s trên 1 đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng tốc cho xe chạy nhah dần đều. Sau 3s ô tô đạt vận tốc 15m/s.
a) tính gia tốc của ô tô
b) tính vận tốc và quãng đường đi được sau 10s kể từ lúc tăng ga.
Hộ mk

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-11-24T10:22:25+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:24:01+00:00

  Đáp án:

   170m

  Giải thích các bước giải:

   Gia tốc của xe: \(a = \frac{{v – {v_0}}}{t} = \frac{{15 – 12}}{3} = 1(m/{s^2})\)                 

  Vận tốc của xe sau 10s: \(v’ = {v_0} + at = 12 + 1.10 = 22(m/s)\) 

  Quãng đường đi được: \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 12.10 + \frac{{{{1.10}^2}}}{2} = 170(m)\)  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )