Khi xóa 2 chữ số tận cùng của một số tự nhiên ta được một số mới kém số ban đầu 1989 đơn vị . Tìm số tự nhiên đó

Question

Khi xóa 2 chữ số tận cùng của một số tự nhiên ta được một số mới kém số ban đầu 1989 đơn vị . Tìm số tự nhiên đó

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-06T01:28:26+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T01:29:50+00:00

  Số mới bé hơn số cần tìm bằng hai chữ số xóa đi và 99 lần số mới 
  Hai chữ số xóa đi bằng bao nhiêu? Tính nhẩm để tìm số chia hết cho 99 mà bé hơn hơn 1989 từ 9 đến 18 đơn vị. Số đó là 1980.

  Vậy hai chữ số xóa đi là : 1989 – 1980 = 9, cũng là 09 
  Số mới là: 1980 : 99 = 20 
  Số cần tìm là: 2009

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )