Khi ơi tối chuyển động trên đường tàu ngang với vận tốc 4m/s gặp mưa. Người đứng dưới đất thấy giọt mưa cđ thẳng đứng đều. Người ngồi trên xe thấy giọ

Question

Khi ơi tối chuyển động trên đường tàu ngang với vận tốc 4m/s gặp mưa. Người đứng dưới đất thấy giọt mưa cđ thẳng đứng đều. Người ngồi trên xe thấy giọt mưa rơi thành vạch làm với đường thẳng đứng góc 30 độ . Tính tốc độ của giọt mưa
a) so với người dưới đất
b) so với người trên tàu

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-08-28T07:50:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:51:50+00:00

  Đáp án:

  a) \(4\sqrt 3 m/s\)

  b) 8m/s

  Giải thích các bước giải:

  a) Tốc độ giọt mưa so với đất là:

  \({v_1} = \dfrac{v}{{\tan 30}} = \dfrac{4}{{\tan 30}} = 4\sqrt 3 m/s\)

  b) Tốc độ giọt mưa so với tàu là:

  \({v_2} = \dfrac{v}{{\sin 30}} = 8m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )