Khi phân huỷ 122,5g KClO3 (có xúc tác), thể tích khí oxi thu được là bao nhiêu? A. 33,6 lít B. 3,36 lít C. 11,2 lít D.1,12 lít

Question

Khi phân huỷ 122,5g KClO3 (có xúc tác), thể tích khí oxi thu được là bao nhiêu?
A. 33,6 lít B. 3,36 lít C. 11,2 lít D.1,12 lít

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-24T04:44:27+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T04:45:55+00:00

  Đáp án:A. 33,6 lít

   

  Giải thích các bước giải:

    $2KClO3 → 2KCl + 3O2$

  $n_{KClO3}=\frac{122,5}{122,5}=1(mol)$ 

  $n_{O2}=\frac{2}{3}n_{KClO3}=1,5(mol)$

  $V_{O2}=22,4.1,5=33,6(l)$

  0
  2021-10-24T04:46:14+00:00

  $n_{KClO_3}=122,5/122,5=1mol$

  $2KClO_3\overset{t^o}\to 2KCl+3O_2$

  Theo pt :

  $n_{O_2}=3/2.n_{KClO_3}=3/2.1=1,5mol$

  $⇒V_{O_2}=1,5.22,4=33,6l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )