Khi quan pháp tiến đánh nước ta nhà nguyễn đã làm gì?

Question

Khi quan pháp tiến đánh nước ta nhà nguyễn đã làm gì?

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-08T17:41:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:42:17+00:00

  Triều đình nhà Nguyễn một mặt đưa quân vào Đà Nẵng chống đỡ, một mặt tích cực tiến hành công tác tổ chức phòng thủ các cửa ải, cửa biển trên đất Thừa Thiên và kinh đô Huế, tổ chức tập trận nhằm đảm bảo sức chống đỡ của kinh đô một khi quân Pháp tiến đánh.

  0
  2021-07-08T17:42:25+00:00

  Khi quân pháp chuẩn bị đánh chiếm nhà Nguyễn đã cho quân đi chuẩn bị chiến đấu,thế giặc mạnh qân lính bị đánh tan.Lương thực thiếu thốn,cho viện binh từ Huế vào.Vũ khí còn chưa đầy đủ chống pháp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )