Khi quạt điện quay, có dòng điện chạy qua quạt không? Khi nhấn nút tắt, quạt ngừng quay, có dòng điện chay qua quạt không? Vì sao?

Question

Khi quạt điện quay, có dòng điện chạy qua quạt không? Khi nhấn nút tắt, quạt ngừng quay, có dòng điện chay qua quạt không? Vì sao?

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-06T17:33:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:34:28+00:00

  khi quạt điện chạy dòng điện phải chạy qua quạt để kích hoạt quạt

  khi nhấn nút tắt  quạt ngừng quay dòng điện phải không chạy qua quạt nữa

  để khi quạt tắt tránh tình trạng tích tụ điện và phát nổ ,gây thiệt hại về kinh tế lẫn tinh thần

  0
  2021-10-06T17:34:57+00:00

  Đáp án:KHI QUAT DIEN QUAY,CO DONG DIEN CHAY QUA QUAT.KHI NHAN NUT TAT QUAT NGUNG QUAY KHONG CO DONG DIEN CHAY QUA QUAT VI DIEN KHONG VAO

    QUAT

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )