Khi sao chép cùng một nội dung vào nhiều vị trí khác nhau ta nháy nút copy và nút paste bao nhiêu lần ?

Question

Khi sao chép cùng một nội dung vào nhiều vị trí khác nhau ta nháy nút copy và nút
paste bao nhiêu lần ?

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-08-20T05:10:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:12:06+00:00

   1 lần ạ :v

  ~ chắc vậy ~

  0
  2021-08-20T05:12:12+00:00

  Nháy nút copy một lần và nút paste tương ứng với số vị trí cần paste.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )