Khí $SO_2$ có lẫn hơi nước, để loại bỏ hơi nước, người ta KHÔNG thể dùng chất nào sau đây: $H_2 SO_4$ đặc, $KOH$ khan, $CaCl_2$ khan, $CaO$ khan? G

Question

Khí $SO_2$ có lẫn hơi nước, để loại bỏ hơi nước, người ta KHÔNG thể dùng chất nào sau đây: $H_2 SO_4$ đặc, $KOH$ khan, $CaCl_2$ khan, $CaO$ khan? Giải thích và viết phương trình phản ứng.

in progress 0
Camila 5 tháng 2021-07-23T08:23:48+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:25:29+00:00

  Đáp án: $KOH$ khan, $CaO$ khan

   

  Giải thích các bước giải:

  $KOH$ và $CaO$ ngoài hút hơi nước còn có phản ứng với khí $SO_2$ nên không dùng hai chất này để làm khô $SO_2$ vì sẽ làm hao hụt khí.

  $2KOH+SO_2\to K_2SO_3+H_2O$

  $CaO+SO_2\to CaSO_3$

  $CaO+H_2O\to Ca(OH)_2$

  0
  2021-07-23T08:25:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

  * Điều kiện thể làm khô khí:

  – Chất làm khô là chất có khả năng hút ẩm mạnh.

  – Chất làm khô không tác dụng, không hòa tan với khí (cả khi có nước)

  – Trong quá trình làm khô khí thì không giải phóng khi khác.

  – Không thể dùng $KOH,CaO$ vì xảy ra phản ứng:

  $SO_2+2KOH\to K_2SO_3+H_2O$

  $SO_2+KOH\to KHSO_3$

  $CaO+SO_2\to CaSO_3$

  – Dùng $H_2SO_4$ đặc, $CaCl_2$ khan, không phản ứng với $SO_2$ và hấp thụ nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )