Khi so sánh ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ và ảnh ảo tạo bởi thấu kính phân kì, nhận định nào dưới đây không đúng? A: Ảnh ảo tạo bởi hai thấu

Question

Khi so sánh ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ và ảnh ảo tạo bởi thấu kính phân kì, nhận định nào dưới đây không đúng?
A: Ảnh ảo tạo bởi hai thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ luôn nằm trong khoảng tiêu cự.
B: Ảnh ảo tạo bởi hai thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ luôn cùng chiều với vật.
C: Ảnh ảo tạo bởi thấu kính phân kì nhỏ hơn vật, tạo bởi thấu kính hội tụ lớn hơn vật.
D: Thấu kính hội tụ cho ảnh ảo xa thấu kính hơn vật, thấu kính phân kì cho ảnh ảo gần thấu kính hơn vật.

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-28T15:38:29+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:40:01+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

  Câu A sai vì ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ nằm ngoài khoảng tiêu cự còn ảnh của thấu kính phân kì thì luôn nằm trong khoảng tiêu cự

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )