Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao, nếu góc nghiêng càng nhỏ thì: A. Lợi về công càng nhiều B. Lợi về đường đi

Question

Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao, nếu góc nghiêng càng nhỏ thì:
A. Lợi về công càng nhiều B. Lợi về đường đi càng nhiều
C. Lợi về lực càng nhiều D. Thời gian đưa vật lên càng ngắn.

in progress 0
Reagan 4 tháng 2021-07-30T21:49:36+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:50:56+00:00

  Đáp án:

   Câu C

  Giải thích các bước giải:

  Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao, nếu góc nghiêng càng nhỏ thì:

  A. Lợi về công càng nhiều

  B. Lợi về đường đi càng nhiều

  C. Lợi về lực càng nhiều

  D. Thời gian đưa vật lên càng ngắn.

  Ở mặt phẳng nghiêng nếu góc nghiêng càng nhỏ thì độ dài mặt phẳng nghiêng càng lớn mà mặt phẳng nghiêng càng dài thì lực càng được lợi nhiều.

  0
  2021-07-30T21:51:00+00:00

  Đáp án:

  C. Lợi về lực càng nhiều 

  Giải thích các bước giải:

  Đối với mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng càng nhỏ thì độ dài mặt phẳng nghiêng càng lớn mà đối với mặt phẳng nghiêng thì mặt phẳng nghiêng càng dài thì lực càng được lợi nhiều. Do đó khi góc nghiêng càng nhỏ thì lực càng được lợi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )