Khi ta nhai cơm lâu trong miệng có cảm giác ngọt là vì sao ?

Question

Khi ta nhai cơm lâu trong miệng có cảm giác ngọt là vì sao ?

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-11-10T20:34:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:35:42+00:00

  – Vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt và biến đổi một thành phần thành đường mantôzơ, đường này đã tác động vào các gai vị giác trên lưỡi cho ta cảm giác ngọt.

   

  0
  2021-11-10T20:35:43+00:00

  Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt và biến đổi một thành phần thành đường mantôzơ, đường này đã tác động vào các gai vị giác trên lưỡi cho ta cảm giác ngọt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )