Khi tải cùng một công suất điện đến cùng một nơi tiêu thụ, hãy so sánh công suất hao phí P1 khi dùng U1 = 1000 V với công suất hao phí P2 khi dùng U2

Question

Khi tải cùng một công suất điện đến cùng một nơi tiêu thụ, hãy so sánh công suất hao phí P1 khi dùng U1 = 1000 V với công suất hao phí P2 khi dùng U2 = 50000 V ?

in progress 0
Athena 1 năm 2021-10-26T18:26:15+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:27:55+00:00

  Từ $Ct$

  $P_{hp} = \frac{R.P^2}{U^2} $

  Từ công thức ta thấy công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế $ U$

  => Hiệu điện thế tăng  lên $\frac{50000}{1000} = 50 $lần 

  =>  Công suất hao phí $P_1$ khi dùng $U_1= 1000V$ gấp  $P_2$ khi dùng $U_2 = 50000V$ số lần là $50^2= 2500$ lần 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )