Khi tăng lực ép lên 2 lần và giảm diện tích bị ép đi 2 lần, độ lớn của áp xuất sẽ A ko đổi B tăng 2 lần C giảm 4 lần D tăng 4 lần

Question

Khi tăng lực ép lên 2 lần và giảm diện tích bị ép đi 2 lần, độ lớn của áp xuất sẽ
A ko đổi
B tăng 2 lần
C giảm 4 lần
D tăng 4 lần

in progress 0
Adeline 3 ngày 2021-12-07T00:42:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:44:20+00:00

  Đáp án: D : tăng 4 lần

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-07T00:44:33+00:00

  Đáp án:

  Đáp án D. tăng 4 lần.

  Giải thích các bước giải:

  Áp suất được tính bằng công thức: \(p = {F \over S}\)

  Ban đầu: \(p = {F \over S}\)

  Khi tăng lực ép lên 2 lần và giảm diện tích bị ép 2 lần:

  \(p’ = {{F’} \over {S’}} = {{2F} \over {{S \over 2}}} = 4.{F \over S} = 4p\)

  Vậy khi tăng lực ép lên 2 lần và giảm diện tích bị ép đi 2 lần thì độ lớn của áp suất sẽ tăng lên 4 lần.

  Chọn D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )