Khi thảo luận về CNXH ở nước ta, trong lớp có các ý kiến sau: Ý kiến 1: Nước ta đi lên CNXH là do tác động của tình hình thế giới. Ý kiến 2: Nước ta đ

Question

Khi thảo luận về CNXH ở nước ta, trong lớp có các ý kiến sau:
Ý kiến 1: Nước ta đi lên CNXH là do tác động của tình hình thế giới.
Ý kiến 2: Nước ta đi lên CNXH là do xuất phát từ ý định chủ quan của
con người.
Ý kiến 3: Nước ta đi lên CNXH là một tất yếu khách quan.
Em đồng ý với ý kiến nào? Tại sao?

in progress 0
Ayla 2 năm 2021-09-09T18:50:43+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:51:59+00:00

  ý kiến 3

  0
  2021-09-09T18:52:06+00:00

  Khi thảo luận về CNXH ở nước ta, trong lớp có các ý kiến sau:

  Ý kiến 1: Nước ta đi lên CNXH là do tác động của tình hình thế giới.

  Ý kiến 2: Nước ta đi lên CNXH là do xuất phát từ ý định chủ quan của con người.

  Ý kiến 3: Nước ta đi lên CNXH là một tất yếu khách quan.

  CNXH (bỏ qua chế độ TBCN) là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với lịch sử, nguyện vọng của nhân dân ta và phù hợp với xu thế của thời đại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )