Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe sáng và màn ảnh thì khoảng vân thay đổi như thế nào ?

Question

Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe sáng và màn ảnh thì khoảng vân thay đổi như thế nào ?

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-24T22:42:27+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:43:44+00:00

  Đáp án:

  Ta có công thức tính khoảng vân i là:

  \[i = \frac{{\lambda D}}{a}\]

  Khi thay đổi D, tức là khoảng cách giữa hai khe sáng và màn hình thì khoảng vân cũng thay đổi. Khi D tăng thì khoảng vân của giao thoa tăng. Khi D giảm thì khoảng vân của giao thoa giảm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )