KHI TREO MỘT VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG 20G VÀO MỘT LÒ XO THÌ CHIỀU DÀI CỦA LÒ XO LÀ 26CM, CÒN KHI TREO VẬT NẶNG 30G THÌ CHIỀU DÀI LÒ XO LÀ 32CM. VẬY CHIỀU DÀI

Question

KHI TREO MỘT VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG 20G VÀO MỘT LÒ XO THÌ CHIỀU DÀI CỦA LÒ XO LÀ 26CM, CÒN KHI TREO VẬT NẶNG 30G THÌ CHIỀU DÀI LÒ XO LÀ 32CM. VẬY CHIỀU DÀI TỰ NHIÊN CỦA LÒ XO LÀ:

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-07-21T01:40:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:41:53+00:00

  $\text{Ta có treo 20g thì lò xo dài 26cm, 30g thì lò xo dài 32cm}$

  $\text{⇒Treo 10g thì lò xo dài thêm:32-26=6(cm)}$

  $\text{Chiều dài của lò xo là:}$

  $\text{26-(6.2)=14(cm)}$

  0
  2021-07-21T01:42:25+00:00

  Đáp án:

   14cm

  Giải thích các bước giải:

  Độ giãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo vào nên ta có:

  \(\dfrac{{{m_1}}}{{{m_2}}} = \dfrac{{{l_1} – {l_0}}}{{{l_2} – {l_o}}} \Rightarrow \dfrac{{20}}{{30}} = \dfrac{{26 – {l_0}}}{{32 – {l_0}}} \Rightarrow {l_0} = 14cm\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )