khi trộn 100 ml rượu vào 100 ml nước ta không thu được hỗn hợp trên?

Question

khi trộn 100 ml rượu vào 100 ml nước ta không thu được hỗn hợp trên?

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-17T12:21:21+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T12:22:24+00:00

  Giải thích:

  Vì giữa các phân tử rượu và các phân tử nước luôn có khoảng cách và các phân tử này lại luôn chuyển động không ngừng và hỗn loạn. Nên khi ta đổ rượu vào nước thì các phân tử này sẽ len lỏi vào nhau và xen vào các khoảng cách này và làm cho thẻ tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích ban đầu.

   

  0
  2021-09-17T12:22:42+00:00

  Đáp án:

  khi trộn 100 ml rượu vào 100 ml nước ta chỉ thu được hỗn hợp < 200ml vì giữa các phân tử nước và rượu có khoảng cách và luôn chuyển động không ngừng nên khi trộn vào nhau thì các phân tử ấy sẽ tự len lỏi và chen vào những khoảng cách ấy nên thể tích của hỗn hợp sẽ bé hơn tổng thể tích ban đầu của rượu và nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )