Khi truyền tải một công xuất điện P bằng một dây có điện trở R đặc vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U công thức xác định công xuất hảo phí Ptp

Question

Khi truyền tải một công xuất điện P bằng một dây có điện trở R đặc vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U công thức xác định công xuất hảo phí Ptp do toả nhiệt là

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-09T23:26:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:27:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Php = (P^2.R)/U^2

  0
  2021-10-09T23:28:15+00:00

   Php = (P^2.R)/U^2

  chúc bn hc tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )