khi vật rắn quay quanh trục Az thì các điểm M, N trên vật sẽ chuyển động như thế nào?

Question

khi vật rắn quay quanh trục Az thì các điểm M, N trên vật sẽ chuyển động như thế nào?

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-14T06:46:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:47:44+00:00

  +Khi vật rắn quay quanh trục Az

  ⇒các điểm M, N trên vật sẽ chuyển động tròn trong mặt phẳng vuông góc với trục

  ⇔bán kính quỹ đạo tròn bằng khoảng cách từ điểm M, N đến trục quay, tâm ở trên trục quay.

  0
  2021-10-14T06:47:57+00:00

  Các điểm $M,N$ trên vật rắn sẽ quay quanh trục $Az$ trên mặt phẳng vuông góc với trục $Az$

  Với tâm quỹ đạo là trục $Az$ thì bán kính quỹ đạo của $M,N$ là khoảng cách từ $M,N$ đến trục quay

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )