Khi viết dãy số 1,2,3 …..,100 thì bạn An đã dùng số chữ số là

Question

Khi viết dãy số 1,2,3 …..,100 thì bạn An đã dùng số chữ số là

in progress 0
Allison 1 năm 2021-09-20T13:53:24+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T13:54:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Từ 1 đến 9 có 9 chữ số

  Từ 10 đến 99 có:

  [(99 -10 ) :1 +1]  × 2 =180 (chữ số)

  100 là số có 3 chữ số

  => từ 1 đến 100 có số các chữ số là:       9 + 180 + 3 = 192 (chữ số)

  #Học tốt ^_^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )