Khi viết liên tiếp hai lần một số có 3 chữ số, nó trở thành một số có 6 chữ số. Hãy GIẢI THÍCH vì sao số đó luôn chia hết cho 7. Ai giải được sẽ được

Question

Khi viết liên tiếp hai lần một số có 3 chữ số, nó trở thành một số có 6 chữ số. Hãy GIẢI THÍCH vì sao số đó luôn chia hết cho 7. Ai giải được sẽ được tặng 10 điểm

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-09-23T15:40:59+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:42:53+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: gọi số đó là abcabc

  Ta có abcabc=abc000+abc=abc*1000+abc*1=abc*1001=abc*7*11*13

  =>nó cha hết cho 7

  cho mình 5 sao nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )