Khi viết liên tiếp hai lần một số có 3 chữ số, nó trở thành một số có 6 chữ số. Hãy giải thích vì sao số đó luôn chia hết cho 7

Question

Khi viết liên tiếp hai lần một số có 3 chữ số, nó trở thành một số có 6 chữ số. Hãy giải thích vì sao số đó luôn chia hết cho 7

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-21T03:37:33+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:39:07+00:00

  Đáp án:

  gọi số đó là abcabc (a#0, <0b,c,d <9) (có gạch ngang trên đầu nha)

  có abcabc=1001*abc (abcabc, abc có gạch ngang trên đầu)

  mà 1001 chia hết cho 7 => số phải tìm chia hết cho 7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )