Kho A có số thóc nhiều hơn kho B là 48 tấn.Sau khi lấy ra 24 tấn thóc ở mỗi kho thì số thóc còn lại ở kho A bằng 5/3 số thóc còn lại ở kho B.Tính số

Question

Kho A có số thóc nhiều hơn kho B là 48 tấn.Sau khi lấy ra 24 tấn thóc ở mỗi kho thì số thóc còn lại ở kho A bằng
5/3 số thóc còn lại ở kho B.Tính số thóc còn lại lúc đầu ở mỗi kho?.trình bày rõ ràng

in progress 0
Allison 6 ngày 2021-12-04T06:42:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:44:05+00:00

  Hiệu hai kho không thay đổi khi bị láy ra 24 tấn và hiệu hai kho vẫn là 48 tấn:

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  5 – 3 = 2 ( phần )

  Số thóc kho A là:

  48: 2 x 5 = 120 ( tấn )

  Số thóc kho B là:

  120 – 48 = 72 ( tấn )

  Đáp số: Kho A: 120 tấn thóc; Kho B: 72 tấn thóc 

  0
  2021-12-04T06:44:11+00:00

  Hiệu số phần bằng nhau là:

        $5 – 3 = 2 (phần)$

  Số tấn thóc kho A lúc đầu là:

         $24 × 5 = 120 (tấn)$

  Số tấn thóc kho B lúc đầu là:

         $120 – 48 = 72 (tấn)$

                Đáp số: Kho A: $120 tấn$ ; Kho B: $72 tấn$ 

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )