khó khăn và thuận lợi của vn khi gia nhập asean

Question

khó khăn và thuận lợi của vn khi gia nhập asean

in progress 0
Amara 48 phút 2021-09-07T07:32:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:34:26+00:00

  # the solidarity#

  Thuận lợi:

  -Mở rộng quan hệ, buôn bán với các nước.

  +Mở rộng quan hệ trong giáo dục, văn hóa, ytế và đào tạo nguồn nhân lực.

  -Phát triển các hoạt động du lịch

   + Ptriển kinh tế, thu hút đầu tư; xóa đói giảm nghèo,…

  – Khó khăn:

   

  -Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế — xã hội giữa các quốc gia.

  -Sự khác biệt về thể chế chính trị và sự bất đồng về ngôn ngữ,…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )