Khó khăn về điều kiện tự nhiên nào dưới đây không đúng với LB Nga A. Địa hình đồi núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn B. nhiều vùng rộng lớn có khí

Question

Khó khăn về điều kiện tự nhiên nào dưới đây không đúng với LB Nga
A. Địa hình đồi núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn
B. nhiều vùng rộng lớn có khí hậu Băng Giá hoặc khô hạn
C. nhiều sông Nhưng phần lớn là sông nhỏ ít có giá trị thủy điện
D. tài nguyên phong phú nhưng phân bố chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạch Giá

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-08-28T19:04:53+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:06:19+00:00

  Khó khăn về điều kiện tự nhiên nào dưới đây không đúng với LB Nga

  A. Địa hình đồi núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn

  B. nhiều vùng rộng lớn có khí hậu Băng Giá hoặc khô hạn

  C. nhiều sông Nhưng phần lớn là sông nhỏ ít có giá trị thủy điện

  D. tài nguyên phong phú nhưng phân bố chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạch Giá

  =>Đáp án D

  0
  2021-08-28T19:06:37+00:00

  Khó khăn về điều kiện tự nhiên nào dưới đây không đúng với LB Nga

  A. Địa hình đồi núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn

  B. nhiều vùng rộng lớn có khí hậu Băng Giá hoặc khô hạn

  C. nhiều sông Nhưng phần lớn là sông nhỏ ít có giá trị thủy điện

  D. tài nguyên phong phú nhưng phân bố chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạch Giá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )