Khoan tìm số ab biết 1,o1 x ab =2b,3a a,ab=24 b,ab=32 c,ab=89 d,ab=23

Question

Khoan
tìm số ab biết 1,o1 x ab =2b,3a
a,ab=24
b,ab=32
c,ab=89
d,ab=23

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-18T03:59:22+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:00:41+00:00

  tìm số ab biết 1,01 x ab =2b,3a

  a,ab=24

  b,ab=32

  c,ab=89

  d,ab=23 

  xin ctrlhn

  0
  2021-09-18T04:01:21+00:00

  Sửa đề: 1,01 × ab = 2b,a3

  1,01 × ab = 2b,3a

  101 × 0,01 × ab = 2b3a × 0,01 

  (Chia mỗi vế cho 0,01)

  101 × ab = 2ba3

  101 × (a0 + b) = 2000+ b00 + a0 + 3

  a × 1000 + b = 2003

  Đặt: a000 + a = a000b

  ⇒ ab = 23

  * Bn nên xem xét lại xem đây có phải là lớp 5 *

         

         

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )