khoảng cách giữa 2 điểm A(-7;-5) và B(8;-2) trên mặt phẳng toạ độ là

Question

khoảng cách giữa 2 điểm A(-7;-5) và B(8;-2) trên mặt phẳng toạ độ là

in progress 0
Melanie 4 tuần 2021-11-14T02:32:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:33:52+00:00

  Đáp án:

  Khoảng cách giữa 2 điểm `A(-7;-5)` và `B(8;-2)` trên mptđ là:

  `AB² = (x_B – x_A)² + (y_B – y_A)²`

  `=> AB² = (8-(-7))² + ((-2)-(-5))²`

  `=> AB² = 225 + 9 = 234`

  `=> AB = \sqrt{234}= 3.\sqrt{26}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )