Khoảng cách trung bình từ trái đất và mặt trăng là 60R ( R là bán kính Trái Đất ). Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Tại điểm

Question

Khoảng cách trung bình từ trái đất và mặt trăng là 60R ( R là bán kính Trái Đất ). Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Tại điểm nào trên đoạn nối tâm của chúng, một vật bị hút về Trái Đất và về Mặt Trăng với những lực bằng nhau?

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-17T06:28:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:29:57+00:00

  Đáp án:

  Vậy một điểm Trái đất một khoảng 6R thì bị trái đất và mặt trăng hút những lực bằng nhau. 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x là khoảng cách từ vật đó đến trái đất.

  Để chúng bị hút về những lực như nhau thì:
  $\begin{array}{l}
  {F_{hd1}} = {F_{hd2}}\\
   \Leftrightarrow G\dfrac{{{m_1}m}}{{{x^2}}} = G\dfrac{{{m_2}m}}{{{{\left( {60R – x} \right)}^2}}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{81{m_2}}}{{{x^2}}} = \dfrac{{{m_2}}}{{{{\left( {60R – x} \right)}^2}}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{60R – x}}{x} = 9\\
   \Leftrightarrow x = 6R
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )