khoảng cách từ đà nẵng đến huế là 100km trên bản đồ khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được là 20cm vậy bản đò có tỉ lệ là bao nhiêu cần gấp

Question

khoảng cách từ đà nẵng đến huế là 100km trên bản đồ khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được là 20cm vậy bản đò có tỉ lệ là bao nhiêu cần gấp

in progress 0
Jade 34 phút 2021-09-07T07:19:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:20:21+00:00

  Đổi 100km=100000000cm

  Tỉ lệ của bản đồ là :

  100000000:20=5000000%

  Vậy tỉ lệ bản đồ là:

  1/500000

  Đáp số:1/500000

  CHÚC BẠN HỌC TÔT

  0
  2021-09-07T07:20:43+00:00

  Có: 100km = 10000000cm

  Vậy tỉ lệ của bản đồ đó là: 20/10000000 = 1/500000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )