Khoảng cách từ điểm cực bắc của Hà Giang đến điểm cực Nam ở mũi Cà dài 1620km.Trên một bản đồ, khoảng cách đó dài dài 16,2cm tìm tỉ lệ xích của bản đ

Question

Khoảng cách từ điểm cực bắc của Hà Giang đến điểm cực Nam ở mũi Cà dài 1620km.Trên một bản đồ, khoảng cách đó dài dài 16,2cm tìm tỉ lệ xích của bản đồ

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-10-27T06:35:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:37:05+00:00

  a= 16,2 cm; b= 1620 cm; c=162.000.000 cm

          $\frac{16,2}{162.000.000}$ =$\frac{1}{10000000}$

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!! 

   

  0
  2021-10-27T06:37:07+00:00

                                                                         ĐỀ BÀI

  Bài 1: Khoảng cách từ điểm cực bắc của Hà Giang đến điểm cực Nam ở mũi Cà Mau dài 1620km.Trên một bản đồ, khoảng cách đó dài dài 16,2cm. Tìm tỉ lệ xích của bản đồ

                                                                        BÀI LÀM

  Đổi: 1620km=1620000 m

  Tỉ lệ xích của bản đồ là:

  T= $\frac{16,2}{1620000}$= $\frac{1}{100000}$

       Đáp số: $\frac{1}{100000}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )