Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2cm.luôn không đổi .mắt nhìn 1 vật ở rất xa thì không cần điều tiết và tiêu điểm của thể thủy tinh nằm đ

Question

Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2cm.luôn không đổi .mắt nhìn 1 vật ở rất xa thì không cần điều tiết và tiêu điểm của thể thủy tinh nằm đúng trên màng lưới. Hãy tính độ thay đổi của tiêu cự của thể thủy tinh khi chuyển từ trạng thái nhìn xa sang trạng thái nhìn gần cách mắt 25cm . giúp mik nha mik cần gấp

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-17T12:08:45+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T12:10:35+00:00

  Đáp án:

   2 cm đến 1,85cm

  Giải thích các bước giải:
  \(OA’ = 2cm;OA = 25cm\)

  * Khi vật ở xa vô cùng thì tiêu cự:
  \({\rm{OF}} = OA’ = 2cm\)

  * Khi vật ở cách mắt 25cm: 
  \({\rm{OF}} = \dfrac{{OA.OA’}}{{OA + OA’}} = \dfrac{{25.2}}{{25 + 2}} = 1,85cm\)

  => độ thay đổi tiêu cự: từ 2cm đến 1,85cm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )