Khoảng năm 1860, Men đen đã cho cây đậu hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây đậu hoa trắng thuần chủng thu đc F1 100% hoa đỏ . Tiếp tục cho F1 tự thụ

Question

Khoảng năm 1860, Men đen đã cho cây đậu hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây đậu hoa trắng thuần chủng thu đc F1 100% hoa đỏ . Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu đc F2 với kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng
a> Dựa vào kết quả thí nghiệm , Men đen đã đưa ra giả thiết gì ?
b>Bằng cách nào để kiểm chứng cho giả thuyết trên của Men đen?

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-08T11:13:07+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T11:14:14+00:00

  Đáp án:

  a) Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố  di truyền quy định

  Trong quá trình giao tử,mỗi nhân tố di truyền trong cặp

  nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giũ nguyên bản chất như

  ở cơ thể thuần chủng của P

  b) Nếu cơ thể F1 lai phân tích ( lai với cây hoa trắng )

  Nếu tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1 đỏ : 1 trắng thì sẽ khẳng định các giả thuyết trên là đúng.

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )