khoảng thời gian từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ kém 10 phút là

Question

khoảng thời gian từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ kém 10 phút là

in progress 0
Piper 1 tuần 2021-12-02T19:20:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:21:56+00:00

  đổi 8h kém 10 = 7h 50 phút

  khoảng thời gian từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 50 phút là

  50-15=35 phút

           đáp số 35 phút

  #hoctot

  xin câu trả lời hay nhất !! 

  0
  2021-12-02T19:22:34+00:00

  Khoảng thời gian từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ kém 10 phút là ?

  Trả lời :

  Đổi 8 giờ kém 10 phút = 7 giờ 50 phút

  Từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 50 phút cách nhau là:

  7 giờ 50 phút – 7 giờ 15 phút =  35 phút

  Đáp số : 35 phút.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )