Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng A) At Vinabrita School, there are green fields and–. A. Speaking B. Speaks C. Speak. D. a và b

Question

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
A) At Vinabrita School, there are green fields and………
A. Speaking B. Speaks C. Speak. D. a và b

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2021-12-05T07:16:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:17:45+00:00

  Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
  A) At Vinabrita School, there are green fields and………
  A. Speaking B. Speaks  C. Speak. D. a và b

  đây là thì hiện tại tiếp diễn nên động từ thêm đuôi ing vào

  chọn A

  Hidden ninja

  0
  2021-12-05T07:18:00+00:00

  At Vinabrita School, there are green fields and Speaking

  Giải thích:

  Có at là dấu hiệu thì quá khứ tiếp diễn nên động từ thêm đuôi ing

  `⇒` Chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )