khoanh từ có trọng âm khác 1 . A, attract B,destray C,level D,occur 2 . A,Spaceship B, planet

Question

khoanh từ có trọng âm khác
1 . A, attract B,destray C,level D,occur
2 . A,Spaceship B, planet C,solar D,surround
3. A, brilliant B, daily C, extreme D, protein
4. A, appoint B, gather C, threaten D, vanish
5 . A, Button B, Canol C, faieure D, ,monster

in progress 0
Julia 5 ngày 2021-09-03T19:33:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:34:59+00:00

  1 . A, at’tract               B,de’stroy            C,’level                   D,oc’cur
  2 . A,’Spaceship         B, ‘planet              C,’solar                  D,sur’round
  3.  A, ‘brilliant             B, ‘daily                 C, e’xtreme           D, ‘protein
  4.  A, ap’point             B, ‘gather              C, ‘threaten          D, ‘vanish
  5 . A, ‘button               B, Canol ( cái này mình không biết là gì nên không đánh trọng âm được ạ )              C, ‘failure             D, ‘monster

  chúc bạn học tốt !

  0
  2021-09-03T19:35:02+00:00

  $#BenokM1155A$
  Trả lời: 

  1. C, level

  2. D, surround

  3. C, extreme

  4. A, appoint

  5. B, Canol

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )