Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất : Câu hỏi : Diện tích của tam giác vuông ABC có 2 cạch góc vuông 4 cm và 6,5 cm là : A. 26 cm vuô

Question

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất :
Câu hỏi : Diện tích của tam giác vuông ABC có 2 cạch góc vuông 4 cm và 6,5 cm là :
A. 26 cm vuông
B. 13cm
C. 26 cm
D. 13 cm vuông

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-09-07T15:14:46+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T15:16:19+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích tam giác vuông ABC là :

      (4×6.5) :2 = 13 cm vuông 

  0
  2021-09-07T15:16:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài làm

  Diện tích của tam giác vuông ABC là:

  `4` x `6,5` `:2` `=` `13` `(cm^2)`

  `=>` Chọn D `13cm^2`

  Câu hỏi : Diện tích của tam giác vuông ABC có 2 cạch góc vuông 4 cm và 6,5 cm là :

  A. 26 cm vuông

  B. 13cm

  C. 26 cm

  D. 13 cm vuông

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )