khối khí hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao là khối khí nào ?

Question

khối khí hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao là khối khí nào ?

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-09-01T22:06:04+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:07:12+00:00

  khối khí hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao là khối khí nóng

  0
  2021-09-01T22:07:24+00:00

  Khối khí hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao là khối khí nóng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )