Khối lượng của 1,68 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 3,2 g. B. 2,4 g. C. 3,5 g. D. 3 g. Câu 10 : Có các oxit sau đây: ZnO, Fe2O2,FeO, SO2, P2

Question

Khối lượng của 1,68 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 3,2 g. B. 2,4 g. C. 3,5 g. D. 3 g.
Câu 10 : Có các oxit sau đây: ZnO, Fe2O2,FeO, SO2, P2O5, CO2 . Chất nào có hàm lượng oxi cao nhất :
A. P2O5 B. SO3 C.Fe3O4 D.CO2
Câu 11: Muối ăn là hợp chất gồm 2 nguyên tố: Na hóa trị I và Cl hóa trị I. Công thức hóa học của muối ăn là:
A. Na2Cl B, NaCl C.NaCl3 D .Na2Cl2
Câu 12: Phân tử khối của khí nitơ (N2) bằng:
A . 26 (đvC) B. 32 (g/mol) C. 28 (đvC) D. 28 (g/mol)
Câu 13: Khi dập tắt các đám cháy do xăng dầu cháy ta không nên dùng
A. nước. B. trùm vải dày đã tẩm nước. C. phun CO2. D. cát.

in progress 0
Katherine 33 phút 2021-11-26T06:31:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T06:32:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  9A

  10D

  11 B

  12C

  13B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )