khối lượng tính bằng g của một nguyên tử nguyên tố A là 66,4.10^24 g. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố A . X là nguyên tố kết hợp với A tạo hợp c

Question

khối lượng tính bằng g của một nguyên tử nguyên tố A là 66,4.10^24 g. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố A . X là nguyên tố kết hợp với A tạo hợp chất AX2 phân tử khối của AX2 lớn gấp 2,775 lần nguyên tử khối của A. Xác định tên của nguyyen tố X

in progress 0
Vivian 4 tuần 2021-07-08T17:52:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:54:33+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `Clo`

  Giải thích các bước giải: 

  Một `đvC` có khối lượng `1,6605.10^{-24}g`

  Nguyên tử khối của `A` là:

  `M_A={66,4.10^{-24}}/{1,6605.10^{-24}}=40đvC`

  `=> A` là `Ca`

  Theo đề bài phân tử khối `AX_2` gấp `2,775` lần `A`

  `=> M_{AX_2}=2,775.40=111`

  `=> 40+2.M_X=111`

  `=> M_X=35,5=M_{Cl}`

  Vậy `X` là `Cl-Clo`

  0
  2021-07-08T17:54:42+00:00

  Ok cho xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )