Khối lượng vật A lớn hơn khối lượng vật B 2 lần nhưng thể tích vật A lại nhỏ hơn thể tích vật B 3 lần.Hỏi khối lượng riêng của vật nào nhỏ hơn và nhỏ

Question

Khối lượng vật A lớn hơn khối lượng vật B 2 lần nhưng thể tích vật A lại nhỏ hơn thể tích vật B 3 lần.Hỏi khối lượng riêng của vật nào nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-07-19T09:07:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:08:29+00:00

  Đáp án:

   DA = 6DB

  Giải thích các bước giải:

   Chúc bạn học tốt. Nhớ vote cho mình câu trả lời hay nhất nhé

  0
  2021-07-19T09:09:01+00:00

  Đáp án:

              $D_A = 6D_B$

  Giải thích các bước giải:

   $m_A = 2m_B$ 

  $V_A = \dfrac{1}{3}V_B \to v_B = 3v_A$ 

  Ta có: 

  $D_A = \dfrac{m_A}{V_A} = \dfrac{2m_B}{\dfrac{1}{3}V_B} = 6D_B$

   Vì $D_B = \dfrac{m_B}{V_B} $

  Vậy:       $D_A = 6D_B$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )