Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra từ năm nào đến năm nào?

Question

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra từ năm nào đến năm nào?

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-09-27T12:15:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:17:48+00:00

  Đáp án:

  Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra năm 40 – 43 chống ách đô hộ của nhà Hán.

  0
  2021-09-27T12:17:50+00:00

  lần đầu là năm 40

  lần thứ hai là năm 42-43

  cụ thể từ năm 40-43

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )