Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ như thế nào ? Rút gọn bớt hộ mình nha

Question

Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ như thế nào ?
Rút gọn bớt hộ mình nha

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-14T07:21:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:22:12+00:00

  Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn.
  Nguyễn Nhạc xây thành luỹ, lập kho tàng, luyện nghĩa quân. Nghĩa quân được đồng bào thiểu số ủng hộ lương thực, voi ngựa.
  Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân đánh xuống Tây Sơn hạ đạo, lập căn cứ ở Kiên Mĩ (huyện Tây Sơn – tỉnh Bình Định) rồi mở rộng hoạt động xuống vùng đồng bằng. Nghĩa quân “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, xoá nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế.

  Nông dân nghèo, đồng bào Chăm, đồng bào Ba-na vùng An Khê nhiệt tình tham gia nghĩa quân. Thợ thủ công, thương nhân, kể cả hào mục các địa phương, cũng nổi dậy hưởng ứng.

  0
  2021-10-14T07:22:19+00:00

  *Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ (1771):

  – Lãnh đạo: do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

  – Căn cứ:

  + Tây Sơn thượng đạo

  + Tây Sơn hạ đạo

  – Chủ trương: “Lấy của người giàu chia cho người nghèo”

  – Lực lượng: là nông dân ngèo, đồng bào dân tộc ít người, thợ thủ công, thương nhân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )