“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”

Question

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”

in progress 0
Maya 4 tháng 2021-08-14T19:34:22+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T19:35:49+00:00

  Có nghĩa là đã trải qua nó một lần rồi thì mình sẽ hiểu rõ và sẽ không có lần thứ hai như ”Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” : khi mình tắm dòng sông đó thì sẽ biết nó dơ hay nhớp nên sẽ không tắm trên dòng sông đó lần thứ hai

  0
  2021-08-14T19:35:50+00:00

  nghĩa đen : là ko ai tắm 2 ần trên 1 dòng sông cả  vẫn là con sông đó hô sau mk đến tắm thì sẽ là 1 dong nc mới ko pải dòng hôm qua 

  nghĩa bóng : thế giới luôn luôn vận động và không ngừng thay đổi, không có thứ gì tồn tại lâu hơn một khoảnh khắc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )