không chép mạng không spam nha mấy chế Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào CTLHN cho người làm đúng 5s cho người đầu

Question

không chép mạng không spam nha mấy chế
Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào
CTLHN cho người làm đúng
5s cho người đầu tiên
2s cho người hay
mới vào thì 4s thôi nha(khuyến khích)

in progress 0
Alexandra 18 phút 2021-09-09T11:38:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:39:15+00:00

  Sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta chịu sự tác động của nhiều yếu tố bao gồm cả ngoại lực và nội lực. Cụ thể, một trong những yếu tố tác động lớn nhất đó chính là

   

  +Hoạt động nâng lên hạ xuống của tân kiến tạo.

  +Chịu tác động ngoại lực như gió, mưa… ( đặc biệt trong điều kiện nhiệt đới ẩm gió mùa)

  Hoạt đông kiến tạo; hoạt động ngoại lực đặc biệt trong điều kiện KH nhiệt đới ẩm gió mùa(ngoài ra còn các hoạt động của con người làm thay đổi theo thời gian

  0
  2021-09-09T11:39:51+00:00

  Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào

  – Mảng tân kiến tạo

  – Chịu ảnh hưởng của gió mưa

  – Hoạt động của con người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )