không chỉ sáng tác nhạc , văn cao còn viết văn và làm thơ câu sau biểu thị quan hệ gì

Question

không chỉ sáng tác nhạc , văn cao còn viết văn và làm thơ câu sau biểu thị quan hệ gì

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-06T17:51:06+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:52:06+00:00

  không chỉ sáng tác nhạc , văn cao còn viết văn và làm thơ câu sau biểu thị quan hệ tăng tiến

  0
  2021-10-06T17:53:05+00:00

  @Meoss_

  * Không chỉ sáng tác nhạc, Văn Cao còn viết văn và làm thơ câu sau biểu thị quan hệ gì

  _ Quan hệ từ: không chỉ – còn

  _ Biểu thị quan hệ tăng tiến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )